เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนตัว

my first name is pobow
my birthday is 1 january 1993.
my nickname is flame.
my motto is do best more than the last day.
คบ 1 eng group 2
key 564102133